Category Archives: Video Tutorials

windows_media_player_12

Video: Fine-Grained Password Policies

Như các bạn đã biết trong hệ thống AD của Windows 2000 Server & Windows Server 2003, trong mỗi domain chỉ triển khai được 1 bộ Account Policies (Password Policy & Account Lockout Policy), vì vậy khi các bạn thiết lập Password Policy & Account Lockout Policy thì tất cả các user trong toàn hệ thống domain đều bị ảnh hưởng. Giả sử công ty bạn có nhu cầu muốn áp password policy chỉ cho riêng 1 user hay 1 group nào đó, thì bạn sẽ làm như thế nào. Tính năng Fine-Grained Password Policies trong Windows Server 2008 sẽ gúp bạn làm điều đó

Download Video  : Fine-Grained Password Policies

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cụ thể tại http://msopenlab.com/pso