Category Archives: Tips & Tricks

alt

Reset password Domain Administrator trên Windows Server 2008 R2

Là một người quản trị mạng máy tính (administrator) của một hệ thống không ít thì cũng nhiều lần chúng ta cũng đã từng gặp lỗi sau (hình 01). Đây là thông báo người dùng nhập sai password nên không thể logon vào hệ thống được. Nếu đây là người dùng cuối, ta có thể dùng tài khoản administrator để reset password cho họ. Nhưng nếu đây là tài khoản administrator thì làm sao? Với 1 vài tool reset password có trong Hiren’s boot CD cũng có thể reset được password của administrator. Tuy nhiên, bài viết này hướng dẫn reset password của domain administrator trên máy Domain Controller Windows Server 2008 R2 Enterprise mà không dùng đến Hiren’s boot CD mà dùng ngay đĩa cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Continue reading

alt

Phương pháp đổi tên máy Domain Controller

Khi quản trị hệ thống Active Directory, có thể các bạn sẽ có nhu cầu đổi tên của các máy Domain Controller. Trong quá trình thực hiện đổi tên của Domain Controller các bạn phải bảo đảm cập nhật được các DNS record (như các record của Global Catalog server, Kerberos server, LDAP server…) trên theo tên mới của Domain Controller. Vì nhu cầu trên nên trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thức đổi tên máy Domain Controller.

Continue reading

alt

Logon Script – Map Network Drive

 Map Network Drive hành động ánh xạ 1 share folder trên server thành 1 ổ đĩa trên máy client. Mục đích là giúp cho người sử dụng có thể truy cập những dữ liệu lưu trữ trên server một cách đơn giản hơn. Nhưng thông thường khi chúng thực hiện Map Network Drive  thì địa chỉ IP hoặc tên của server đều được hiển thị trên ổ đĩa.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày cách thức sử dụng chức năng Logon Script của Group Policy Object (GPO) để Map Network Drive và cách thay đổi tên của các Network Drive để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.

Continue reading

alt

Access Base Enumeration – Một tuyệt chiêu để bảo mật dữ liệu

   altAccess Base Enumeration (ABE) được tích hợp vào Windows từ phiên bản Windows Server 2008, tính năng này ngăn cản việc hiển thị các thư mục chia sẽ không cần thiết với người truy cập sử dụng tài nguyên mạng. Người dùng chỉ thấy được những thư mục được chia sẽ trong quyền hạn sử dụng và không gian truy cập, nâng cao tốc độ tìm kiếm và giảm lưu lượng băng thông mạng.

ABE đã được nhắc đến trong phiên bản windows server 2003 SP1, nhưng bạn phải cài đặt và sau khi cài đặt sẽ cấu hình có thể là giao diện đồ họa hoặc cmd-line.

Continue reading

alt

Thay đổi SID trên Windows 2008 R2 sử dụng Sysprep

Một trong những xu hướng rất phát triển hiện nay của lĩnh vực CNTT là ảo hóa. Trong đó hướng phát triển về server ảo hóa hiện nay có thể nói là mạnh mẽ nhất, chúng ta có thể liệt kê được ngay vài sản phẩm server ảo hóa tiêu biểu như : VMWare, VirtualBox, XenServer,… Microsoft cũng tham gia vào lĩnh vực này với VirtualServer, Virtual PC và mới đây nhất là Hyper-V.

Continue reading