Category Archives: Other Technology

security4

How Remote Procedure Call (RPC) Works

Remote Procedure Call (RPC) – Thủ tục gọi hàm từ xa là một kỹ thuật tiến bộ cho quá trình kết nối từ Client đến Server để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ. RPC cho phép client có thể kết nối tới 1 dịch vụ sử dụng dynamic port nằm ở một máy tính khác. Trong hệ thống mạng máy tính hiện nay có rất nhiều dịch vụ và ứng dụng sử dụng cơ chế kết nối RPC, ví dụ quá trình đồng bộ của các Domain Controller trong hệ thống  Active Directory, hoặc khi MS Outlook kết nối tới MS Exchange Server… Nhằm mục đích tìm hiểu về RPC, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn “Cơ chế hoạt động của Remote Procedure Call (RPC)” Continue reading

Video: Bảo mật Website với SSL Certificate của Verisign.com

Giao thức Secure Socket Layer (SSL) được phát triển bởi Netscape, ngày nay giao thức Secure Socket Layer (SSL) đã được sử dụng rộng rãi trên hệ thống mạng nhằm mục đích xác thực và mã hoá thông tin giữa client và server. Cụ thể SSL được sử dụng để mã hóa cho tất cà các protocol hoạt động tại lớp Application như: HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP… Continue reading

kerio

Triển khai Load Balancing và Failover cho nhiều line ADSL bằng Kerio Winroute Firewall

Với nhu cầu kết nối Internet hiện nay, nếu trong hệ thống mạng của chúng ta chỉ có 1 đường truyền ADSL thì tốc độ truy cập internet có thể bị chậm do đường truyền bị quá tải, hoặc tại 1 thời điểm không thể truy cập internet vì đường truyền đang bị mất tin hiệu.
 
Để giải quyết được các vấn đề nêu trên, trong 1 hệ thống mạng lớn ta cần có nhiều đường truyền ADSL để cân bằng tải (Loadbalancing) và hỗ trợ khả năng chịu lỗi (Failover) cho các kết nối Internet

Continue reading

windowslive

Giải Pháp Mail và Instant Messaging với Windows Live Custom Domains

Để triển khai hệ thống e-mail với tên miền riêng, chúng ta có các giải phải như: Mail Online, Mail Offline, hoặc giải pháp có chi phí “mềm” hơn như Google Application.
 
Và để phục vụ cho nhu cầu Instant Messaging, chúng ta thường sử dụng Yahoo Messenger, Hotmail, Live Messenger… Nhưng nếu hệ thống chúng ta có nhu cầu sử dụng Instant Messaging với tên miền riêng thì thông thừong chúng ta phải triển khai Micosoft Office Communication 2007…
 
Mục đích của bài viết này là chúng tôi sẽ trình bài cách triển khai hệ thống Mail và Instant Messaging bằng dịch vụ Windows Live Custom Domains với tên miền riêng và có chi phí không đáng kể.

Continue reading

fixit_logo_site

Fix it Center: Công cụ tự động tìm kiếm và sửa chữa các vấn đề của máy tính và thiết bị

Microsoft Fix it center bao gồm các công cụ sửa chữa trợ giúp bạn phát hiện các vấn đề trên máy tính và giải quyết các lỗi theo yêu cầu của bạn hoặc sửa các lỗi một cách chủ động

Truy cập http://fixitcenter.support.microsoft.com/Portal để kiểm tra và sửa lỗi cho máy tính của bạn.