Category Archives: Sharepoint Server

windows_media_player_12

Tích hợp Windows Media Player vào Sharepoint Site

Như các bạn đã biết Sharepoint có rất nhiều sản phẩm: Microsoft Office Sharepoint Server 2007, Sharepoint Services 3.0, Sharepoint Designer 2007. Tùy mỗi loại sản phẩm mà có những tính năng khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách “Nhúng Windows Media Player vào trong Sharepoint Site” bằng cách dùng Sharepoint Designer 2007.

Continue reading

wiki

Triển khai Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cho hệ thống mạng doanh nghiệp – Phần 6: Làm việc với Wiki Page, Survey và Discussion Board

Wiki Page là trang web cho phép bất kỳ người dùng nào có thể chỉnh sửa nó nếu họ cảm thấy phù hợp.  Tất cả người dùng đều có khả năng kiểm soát nội dung, vì Wiki dựa trên giả định rằng hầu hết các độc giả có ý tốt. Vì vậy, người sử dụng như chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng đến tất cả mọi người. Bên cạnh đó . Ngoài ra, MOSS 2007 còn cung cấp cho công ty bạn Discussion Board và  Survey để khảo sát ý ‎kiến người dùng, ý ‎kiến thành viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công ty và giúp cho các thành viên có thể giao tiếp với nhau một cách nhanh chóng.

Continue reading

meeting2

Triển khai Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cho hệ thống mạng doanh nghiệp – Phần 5: Làm việc với Meeting Workspace

Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cung cấp một Site Template gọi là “Meeting Workspace”. Meeting Workspace cung cấp cho bạn một nơi lưu trữ các tài liệu liên quan đến cuộc họp, việc chuẩn bị cho cuộc họp, mục đích của cuộc họp và thành phần tham dự đến tất cả các thành viên trong công ty. Trong phần 5 này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn “Làm việc với Meeting Workspace”.

Continue reading

office_live_workspace

Triển khai Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cho hệ thống mạng doanh nghiệp – Phần 4: Làm việc với Document Workspace

Document Workspaces chứa nhiều tính năng cho phép bạn làm việc trên một tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể cộng tác với những người khác trên một tài liệu để chia sẻ ‎ý tưởng, phân công công việc, sáng tạo nội dung. MOSS 2007 kết hợp chặt chẽ giữa Microsoft Office 2007 và các hệ thống Document  Workspaces. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn “Làm việc với Document Workspace”

Continue reading

library

Triển khai Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cho hệ thống mạng doanh nghiệp – Phần 3: Tạo và quản lý Library

Một trong những các tính năng mà MOSS 2007 cung cấp là dịch vụ Library. Library là một nơi để lưu trữ tài liệu hoặc các form hợp đồng mẫu. Trong việc kinh doanh, nhu cầu làm việc với các tài liệu một cách nhanh chóng và có hiệu quả là tầm quan trọng của hầu hết các công ty. Trong phần trước, các bạn đã làm quen với Sharepoint List (qua việc tạo các Custom List). Trong phần 3 này, tôi sẽ hướng dẫn với các bạn “Tạo và quản lý library” để làm việc hiệu quả với tất cả các loại dữ liệu, các form hợp đồng mẫu  trên MOSS 2007

Continue reading

SmallBusinessAccounting

Triển khai Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cho hệ thống mạng doanh nghiệp – Phần 2: Quản lý nhân sự bằng Sharepoint List

Microsoft Office SharePoint Server 2007 xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho 1 trang web làm việc nhóm đến 1 portal của doanh nghiệp. Dịch vụ nền tảng Office SharePoint Server 2007 cung cấp những cải tiến bảo mật, các tính năng tin cậy, có thể co giãn và hiệu năng cao như sau:
– Storage (Lưu trữ)
– Management (Quản lý)
– Deployment (Triển khai)
– Site Model (Tạo mô hình site)
– Extensibility (Khả năng mở rộng)

Continue reading

sharepoint platform wheel

Triển khai Microsoft Office Sharepoint Server 2007 cho hệ thống mạng doanh nghiệp – Phần 1: Tạo và quản lý Sharepoint Site

Microsoft Windows SharePoint Sites and Workspaces là các dịch vụ chứa những Web pages và Web Part, bao gồm 2 thành phần chính là List và Document Library. List chứa những cấu trúc, những bảng dữ liệu theo khuôn mẫu có sẵn. Trong khi đó Document Library dùng để quản lý công việc, thông báo quản lý tài liệu, tập tin văn bản. 2 thành phần này không thể thiếu đối với 1 ứng dụng quản lý.

Continue reading

sharepoint_1

Tổng quan Windows Sharepoint Services 3.0 và Microsoft Office Sharepoint Server 2007

Windows SharePoint Services 3.0 (Version 3) xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành và cơ sở dữ liệu để hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho từ 1 trang làm việc nhóm đến 1 portal của doanh nghiệp với hơn 100.000 nhân viên (như Office SharePoint Portal Server 2007), hoặc một portal cộng tác trên Internet với cả triệu người dùng.

Continue reading