Category Archives: Virtualization Technologies

alt

Giải pháp Desktop Virtualization – Phần 2: Triển khai Personal Desktop Virtualization

Trong môi trường mạng doanh nghiệp hiện nay, thông thường người quản trị phải đối mặt với thách thức là làm sao để đưa ra một giải pháp hiệu quả để giảm chi phí mà vẫn bảo đảm được tính linh hoạt & khả năng đáp ứng liên tục của hệ thống nhằm nâng cao năng suất hoạt động, tận dụng tối đa tài nguyên & ở bất cứ nơi nào nhân viên cũng được phép truy cập tài nguyên trong hệ thống. Câu trả lời cho nhu cầu trên chính là giải pháp ảo hóa hệ thống mạng (Virtualization)

Continue reading

alt

Giải pháp Desktop Virtualization – Phần 1: Tổng quan Remote Desktop Services & Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

altTrong phiên bản Windows Server 2008 R2 dịch vụ Terminal Services được đổi tên thành Remote Desktop Services, nhưng không chỉ thay đổi tên mà Remote Desktop Services còn thêm vào đó những chức năng và mở rộng vai trò của dịch vụ này trong hệ thống. Một sự thay đổi chính trong phiên bản này là việc bổ sung của dịch vụ Remote Desktop Virtualization Host (RD Virtualizaion Host), dịch vụ tích hợp với Hyper-V để lưu trữ máy ảo và cung cấp cho người sử dụng như là máy tính để bàn ảo.

Continue reading

alt

Hyper-V Live Migration – Giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống

altThay đổi lớn nhất của Hyper-V trong Windows Server 2008 R2 là gia tăng sự linh hoạt của việc quản lý lưu trữ, và khả năng sẵn sàng cao. Mà tất cả những cải tiến này có thể xem như nằm trong công nghệ Live Migration và Cluster Shared Volumes.

I. Cluster Shared Volumes

Cluster Shared Volume có sẵn trong các phiên bản Windows Server 2008 R2, nó được thiết kế nhằm gia tăng cho tính năng sẵn sàng cao trong Failover Clustering. CSV là 1 khối lượng lưu trữ cho phép tất cả các node trong Microsoft® Failover Cluster có thể đồng thời đọc ghi lên nó.Do đó mỗi node khác nhau có thể lưu trữ các máy ảo khác nhau nhưng tất cả đều có các tập tin trên cùng khối lượng lưu trữ này.

Continue reading

alt

Giới thiệu công nghệ ảo hóa trên Windows Server 2008 R2 Hyper-V

    alt Một trong những xu hướng rất phát triển hiện nay của lĩnh vực CNTT là ảo hóa. Trong một thời gian dài rất nhiều hãng phần mềm nổi tiếng cũng như những nhà cung cấp giải pháp CNTT đang ra sức liên tục đưa ra và hoàn thiện những sản phẩm về ảo hóa. Trong đó hướng phát triển về server ảo hóa hiện nay có thể nói là mạnh mẽ nhất, chúng ta có thể liệt kê được ngay vài sản phẩm server ảo hóa tiêu biểu như : VMWare, VirtualBox, XenServer,… Microsoft cũng tham gia vào lĩnh vực này với VirtualServer, Virtual PC và mới đây nhất là Hyper-V.

Continue reading