bcks-teamroom

Setup Microsoft Office Sharepoint Server 2007 On Windows Server 2008

Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) bao gồm tất cả những tính năng của Windows Sharepoint Services 3.0, và có thêm những chức năng khác như: Forms Server 2007, Excel Calculation Services, Business Data Catalog


a. Form Server 2007
Tính năng này cho phép người quản trị có thể tạo ra và quản lý những biểu mẫu dựa trên Office InfoPath 2007 và trên nền Web, giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí thuê người viết phần mêm.. Những biểu mẫu này được lưu trữ trong SharePoint Products and Technologies.

b. Excel Calculation Services
Excel  Calculation Services là dịch vụ chia sẻ (Shared Service) và đem lại rất nhiều lợi ích cho admin, bao gồm , việc xem các bảng tính trên web, bảo mật các bảng tính, hoạt động hiệu quả trong bộ nhớ đệm trên các máy chủ, tập trung và quản lý dữ liệu của các doanh nghiệp. Trong khi nhiều chuyên gia CNTT cho rằng SQL Server là nơi quản lý dữ liệu tốt nhất. Điều đó không hợp lý đối với các doanh nghiệp đang thiếu nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu.

c. Business Data Catalog
Business Data Catalog cung cấp một cách nhìn mới  về ứng dụng hệ thống lưu trữ chẳng hạn như SQL, Oracle, Siebel, SAP, và PeopleSoft. Trong khi nhiều nhà phát triển sẽ chỉ cần kết nối trực tiếp đến nội dung nguồn, BDC cung cấp cho admin một cách giao tiếp với các hệ thống back-end. Ngoài ra, BDC còn cho phép tìm kiếm các danh mục cần thiết đối với các hãng thứ 3

Bài lab bao gồm các bước:
1. Cài đặt Web Server (IIS)
2. Cài đặt Microsoft .NET Framework 3.0 và Windows Internal Database
3. Cài đặt Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007)

II. Th
ực hiện:
1. Cài đặt Web Server(IIS)
-  Logon MSOpenLabAdministrator, mở Server Manager
- Trong cửa sổ Server Manager, chuột phải Roles chọn Add Roles
 
 
- Hộp thoại Before You Begin, chọn Next
 
picture003.jpg
 
- Trong hộp thoại Select Server Roles, đánh dấu chọn Web Server (IIS)
- Hộp thoại Add features required for Web Server (IIS)?, chọn Add Required Features
 
picture005.jpg
 
-  Trong hộp thoại Select Server Roles, chọn Next

picture006.jpg
 
- Trong hộp thoại Web Server (IIS), chọn Next
- Hộp thoại Select Role Services, giữ cấu hình mặc định, chọn Next
 
picture008.jpg
 
- Trong hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install

picture009.jpg
 
- Hộp thoại Installation Results, chọn Close

picture010.jpg
 
2. Cài đặt Microsoft .Net Framework 3.0 và Windows Internal Database
- Trong cửa sổ Server Manager, chuột phải Features chọn Add Features
 
 
-  Trong hộp thoại Select Features, đánh dấu chọn Microsoft .Net Framework  3.0Windows Internal Database
 
picture013.jpg
 
- Hộp thoại Do you want to install Windows Internal Database by itself?, chọn Yes
 
picture014.jpg
 
- Hộp thoại Select Features, chọn Next
 
- Trong hộp thoại Confirmation, bạn kiểm tra lại các thông tin và nhấn Install để bắt đầu cài đặt

- Sau khi cài đặt xong, bạn nhấn Close để kết thúc

3. Cài đặt Microsoft Office Sharepoint Server 2007
- Chạy file setup.cmd từ source cài đặt Sharepoint
- Nhập vào số CD KEY, sau đó nhấn Continue để tiếp tục
- Đánh dấu chọn vào mục I accept the terms of this agreement, sau đó nhấn Continue
- Trong hộp thoại Choose the installation you want, chọn kiểu cài đặt Basic
- Quá trình cài đặt được diễn ra. Khi cài đặt xong, bạn nhấn Close để kết thúc
 
- Trong cửa sổ Welcome to SharePoint Products and Technologies, chọn Next
- Hộp thoại SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard, chọn Yes
picture005.jpg
 
-  Bắt đầu quá trình cấu hình Sharepoint
 
- Trong cửa sổ Configuration Sussessful, chọn Finish
 
 
- Trong hộp thoại Connect to SERVER.MSOpenLab.com, nhập username Administrator, password P@ssword12!!
 
 
- Kiểm tra truy cập thành công SharePoint Server
 
 
 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>