Blo

Xây dựng Bloghost trên MOSS 2007 – Phần 2: Thiết kế trang chủ cho Publishing Site

Tiếp theo phần 1, sau khi đã xây dựng thành công blog site và tùy biến giao diện cho trang blog. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là chỉnh sửa lại trang homepage, đáp ứng các yêu cầu như: hiển thị tên Blog của các thành viên, các bài viết mới nhất,….   Trong phần 2 này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách “Thiết kế trang chủ cho publishing site”


Tiếp theo phần 1, sau khi đã xây dựng thành công blog site và tùy biến giao diện cho trang blog. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là chỉnh sửa lại trang homepage, đáp ứng các yêu cầu như: hiển thị tên Blog của các thành viên, các bài viết mới nhất,….   Trong phần 2 này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách “Thiết kế trang chủ cho publishing site”

Phần 2 bao gồm các bước:

1. Tạo trang Home Page Layout
2. Cấu hình Web Part hiển thị tên các blog

II. Chuẩn bị:
- Hoàn tất phần 1 “Xây dựng Blog host trên Publishing Site
- Cài đặt Microsoft Office Sharepoint Designer 2007

III. Thực hiện:
1. Tạo trang Home Page Layout
- Khởi động Microsoft Office Sharepoint Designer 2007, vào menu File, chọn Open Site…

- Ở mục Site name, nhập vào địa chỉ site đã tạo ở phần 1: http://server:20009, sau đó nhấn Open

- Ở bên trái bung mục catalogs, chọn masterpage. Chuột phải vào file WelcomeTOC.aspx, chọn Copy

- Sau đó bạn nhấn chuột phải vào vùng trống chọn Paste, đặt tên là BlogWelcome.aspx

- Chuột phải vào file BlogWelcome.aspx, chọn Check Out

- Sau đó, chuột phải lần nữa vào BlogWelcome.apsx, chọn Properties. Thay đổi dòng Title thành “Blog Welcome page with table of contents”. Nhấn Apply, sau đó chọn OK

- Tiếp theo bạn double click vào file BlogWelcome.aspx để mở file này. Kéo xuống dưới cùng, phía sau tag </asp:content>, chèn thêm đoạn code sau:
<asp:Content ContentPlaceholderID=”PlaceHolderTitleBreadcrumb” runat=”server”/>
<asp:Content ContentPlaceHolderId=”PlaceHolderPageImage” runat=”server” />
<asp:Content ContentPlaceholderID=”PlaceHolderLeftNavBar” runat=”server”>
<WebPartPages:WebPartZone runat=”server” AllowPersonalization=”true” ID=”LeftNavZone” FrameType=”TitleBarOnly”
    Title=”Left TOC” Orientation=”Vertical”><ZoneTemplate></ZoneTemplate></WebPartPages:WebPartZone>
</asp:Content>

 
- Qua tab Design, bạn sẽ thấy ở phía bên trái lúc này chúng ta có thể insert Webpart vào được

- Chuột phải vào file BlogWelcome.aspx, chọn Check In. Sau đó, Save lại và nhấn F12 để publish ra ngoài
 
- Vào menu Site Actions, chọn Create Page

- Đặt tên cho trang này là: Sharepoint’s Blog, ở dòng URL Name: đặt tên là home.aspx. Chú ý ở mục Page Layout, chọn Welcome Page Blog Welcome page with table of contents. Sau đó nhấn Create để bắt đầu tạo

- Vào menu Site Actions, chọn Site Settings, sau đó chọn Modify All Site Settings

- Ở mục Look and Feel, chọn Welcome Page

- Bạn thay đổi địa chỉ Welcome Page thành home.aspx. Sau đó nhấn OK

- Cuối cùng, bạn đã có được 1 trang publishing site tự tạo


2. Cấu hình Web part hiển thị tên các blog
- Vào menu Site Actions, chọn Edit Page

- Ở phần Top Web Part, mục Table of Contents, vào menu Edit, chọn Modify Shared Web Part

- Ở bên tay phải, bạn lần lượt sửa các thuộc tính sau:
* Mục Content:
+ Start From: /
+ Level to Show: 1
+ Show Pages: Off
* Mục Presentation:
+ Heading text: Blog Sites
+ Header Style: Banded
+ Display Columns: 1
+ Level 1 Style: Vertical with descriptions
- Sau đó nhấn Apply và chọn OK, bạn sẽ được giao diện như bên dưới:
- Di chuyển Web Part về phía bên trái, như vậy bạn đã có menu chứa tên các Blog thành viên

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>