Image One

Đa dạng Disclaimer Text trên Exchange Server 2007 với Code Two Exchange Rule 2007

Image OneNhư các bạn đã biết, trên Exchange Server 2007 ta có thể sử dụng Transport Rules để chèn một Disclaimer text vào các message của user khi vận chuyển qua Hub Transport server. Nhưng Disclaimer text trên Exchange Server 2007 chỉ cho phép chèn 1 đoạn nội dung (text).

Trên thực tế có nhu cầu chèn một Disclaimer text với đầy đủ các thông tin như: Họ tên, địa chỉ mail, số điện thoại, logo công ty….
Để giải quyết cho nhu cầu này ta có thể sử dụng chương trình Code Two Exchange Rules 2007, bài lab này sẽ giới thiệu cách cài đặt vào cấu hình Code Two Exchange Rules cho Exchange Server 2007

 

Bài lab bao gồm các bước:
1. Cài đặt và cấu hình Code Two Exchange Rules
2. Tạo MailBox User
3. Kiểm tra kết quả
 
Các bạn xem phim Lab tại http://msopenlab.com/index.php?article=59

II. Chuẩn bị
- Một máy Exchange Server 2007 SP1
- Download chương trình Code Two Exchange Rules 2007 về máy

III. Thực hiện
1. Cài đặt và cấu hình Code Two Exchange  Rules
-          Log on MSOpenLabAdministrator, mở Windows Explorer, chạy file ExchangeRules2007Setup32EN.exe

picture001.jpg
-          Hộp thoại Welcome to the CodeTwo ExchangeRules 2007 Setup Wizard, chọn Next
picture002.jpg
-          Trong hộp thoại License Agreement, chọn I Agree, chọn Next
picture003.jpg
-          Hộp thoại Select Installation Folder, chọn Next
picture004.jpg
-          Hộp thoại Confirm Installation, chọn Next
picture005.jpg
-          Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, trong cửa sổ CodeTwo Exchange Rules 2007, đánh dấu chọn Personal signature, chọn Edit
 
 
picture007.jpg
-          Cửa sổ Edit Rule, trong phần General, chọn Next
picture008.jpg
-          Trong phần Senders Scope, chọn Next
picture009.jpg
-          Trong phần Recipients Scope, chọn Next
picture010.jpg
-          Trong phần Disclaimer Templates, chọn Edit
picture011.jpg
-          Trong cửa sổ Signature Editor, sửa thông tin như trong hình, sau khi sửa thông tin, vào File, chọn Save, tắt cửa sổ Signature Editor
Lưu ý: Nếu cần add logo, phải copy file logo vào đường dẫn C:Program FilesCodeTwo ExchangeRules 2007TemplatesImages
 
 
picture014.jpg
-          Hộp thoại Edit Rule, chọn Next
 
 
picture016.jpg
-          Trong phần Edit and Forward Options, chọn Finish
picture017.jpg
-          Trong cửa sổ CodeTwo Exchange Rules 2007, chọn File, chọn Save & Exit
picture018.jpg

2.
Tạo MailBox User
-          Mở Exchange Management Console, bung Recipient Configuration, chuột phải Mailbox, chọn New Mailbox
picture001.jpg
-          Hộp thoại Introdution, chọn User Mailbox, chọn Next
picture002.jpg
-          Hộp thoại User Type, chọn New user, chọn Next
picture003.jpg
-          Trong hộp thoại User Information, nhập thông tin như trong hình bên dưới, chọn Next
picture004.jpg
-          Hộp thoại Mailbox Settings, chọn Browse, chọn Mailbox Database, chọn Next
 
 
picture006.jpg
-          Hộp thoại New Mailbox, chọn New
picture007.jpg
-          Hộp thoại Completion, chọn Finish
picture008.jpg
-          Chuột phải Mailbox User Tran Thuy Hoang, chọn Properties
picture009.jpg
-          Hộp thoại Tran Thuy Hoang Properties, qua tab Address and Phone, nhập số điện thoại vào ô Business Mobile, chọn OK
picture010.jpg

3. 
Kiểm tra kết quả
-          Log on MSOpenLabHoang, cấu hình Microsoft Outlook cho user Tran Thuy Hoang
picture011.jpg
-          Trong cửa sổ Microsoft Outlook, chọn New-Mail Message, soạn một e-mail gởi tới Administrator@msopenlab.com
 
 
picture003.jpg
-          Log on MSOpenLabAdministrator, mở Microsoft Outlook, kiểm tra trong Inbox, nhận được mail của Tran Thuy Hoang
picture004.jpg
-          Mở e-mail, kiểm tra bên dưới nội dung mail có Disclaimer text bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail…
 
picture007.jpg

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>