Image One

Migrating From POP/IMAP Server to Exchange Server 2007 Using Microsoft Transporter – Part 1

Image OneMicrosoft Transporter là một công cụ cho phép chuyển E-Mail từ 1 POP Server (Ví dụ Mdaemon) sang Exchange Server, đây là một công cụ khá hữu ích trong trường hợp bạn muốn chuyển hệ thống Mail của mình từ một phiên bản Mail Server dùng POP như Mdaemon sang Exchange mà không muốn các User bị mất Mail. Trong bài viết nhỏ này, tôi sẽ trình bày thao tác chuyển E-Mail từ Mdaeon Mail Server sang Exchange 2007 Server.  

Phần I bao gồm các bước:
1. Cài đặt Microsoft Transporter

2. Phân quyền cho Administrator thực hiện chuyển Mail

3. Tạo File CSV chứa danh sách các Mailbox cần chuyển Mail

4. Sử dụng Microsoft Transporter để thực hiện chuyển Mail

II. MÔ HÌNH:

 
Mô hình bài lab gồm 2 máy
- PC02 (Exchange 2007 Server), Ip 192.168.2.2
- PC22 (Mdaemon Mail Server), Ip 192.168.2.22
- Cả hai server này đều sử dụng mail domain dom2.com
- Trên PC22 đã có sẵn 2 Mailbox u1 và u2
- Kiểm chứng nội dung Mailbox u2 như sau

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/mdaemon.png

III. THỰC HIỆN:

1. Cài đặt Microsoft Transporter:
- Download Microsoft Transporter
- Thực hiện cài đặt theo các lựa chọn mặc định:

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture001.png

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture002.png
http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture003.png

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture004.png

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture005.png

2. Phân quyền cho Administrator thực hiện chuyển Mail

Để có thể thực hiện công việc này, Administrator cần có quyền Exchange Impersonation trên Client Access Server, đây là quyền cho phép gọi một dịch vụ thay cho 1 User khác

- Trước tiên bạn cần biết chính xác Distinguished Name của Client Access Server, gõ lệnh Get-ClientAccessServer | select name,distinguishedname | FL

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture006.png

- Bạn nên Copy tên này để Paste cho tiện ở bước sau

- Phân quyền cho Administrator bằng lệnh
Add-ADPermission –Identity <CAS Server Distingued Name> -User <user> -ExtendedRights ms-Exch-EPI-Impersonation

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture007.png

3. Tạo File CSV chứa danh sách các Mailbox cần chuyển Mail

- Trước tiên, trên Exchange bạn tạo sẵn 2 Mailbox User teo và ti (2 Mailbox này sẽ chứa Mail chuyển sang từ Mailbox của u1 và u2)

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture011.png

- Bạn có thể dùng Excel để tạo File như sau

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture008.png

Trong đó:
+ SourceIdentity: E-mail account của User Mdaemon server
+ SourceServer: Computer Name hoặc IP của Mdaemon server
+ SourceLoginID: User Name dùng kết nối kết Mdaemon server
+ SourcePassword: password
+ TargetIdentity: Mailbox của Exchange dùng để tiếp nhận Mail từ Mdaemon chuyển sang

- Save File này dưới dạng CSV, ví dụ MailboxList.csv

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture009.png

- Nếu máy bạn không cài Excel, bạn có thể soạn 1 File Text như bên dưới cũng được

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture010.png

4. Sử dụng Microsoft Transporter để thực hiện chuyển Mail

- Mở Microsoft Transporter, nhấn Add Mailbox

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture012.png

- Chọn File đã tạo ở bước trước

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture013.png

- Bạn quan sát thấy các Mailbox xuất hiện, chú ý cột Migration Status phải là
“Ready for migration”

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture014.png

- Chọn tất cả các Mailbox cần chuyển Mail. Chuột phải, chọn Migrate selected Mailboxes

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture015.png

- Trong hộp thoại Select Mailbox Type, chọn loại Mailbox là POP, đánh dấu check vào tùy chọn Allow copying Internet mailbox contents over an unsecure connection và Specify Client Access Server

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture017.png

- Trong hộp thoại Select Date Range, chọn All E-Mail để chuyển tất cả các E-Mail

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture018.png

- Trong hộp thoại Review Selected Mailboxes, nhấn nút Migrate

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture019.png

- Nhấn Finish để kết thúc

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture020.png

- Cấu hình Outlook cho User ti và kiểm tra kết quả

http://nam.webdoanhnghiep.org/forum11/picture021.png

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>