Image One

Restore Mailbox User On Exchange Server 2007 SP1

Image OneViệc sao lưu thư tín điện tử hàng ngày trong một tổ chức là một công việc cần thiết. Là người quản trị mạng trong doanh nghiệp, nhưng vì một lý do nào đó, bạn đã bỏ qua công việc này khi quản lý Mail Server, và không may, Mail Server của bạn đột nhiên không hoạt động được nữa. Bạn phải làm gì khi toàn bộ E-Mail chứa các thông tin quan trọng của tất cả người dùng trong công ty không truy xuất được nữa. Trong bài lab này, chúng tôi xsẽ giới thiệu với các bạn cách khắc phục thảm họa trên.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Sao lưu Mailbox Database trên Exchange Server cũ

2. Gỡ xác Exchange trên máy Exchange Server và Domain Controller

3. Cài đặt Exchange Server mới trong Domain có sẵn

4. Thay thế Mailbox Database cũ và khôi phục các Mailbox đã bị disconnect

5. Liên kết lại các Disconnected Mailbox vào các User Account có sẵn

Lưu ý: Bài viết này chỉ giới hạn trong việc khôi phục E-Mail của người dùng trong hệ thống Exchange Server.

II. Chuẩn bị:
Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:
+ PC01: Máy Domain Controller
+ PC02: Máy Exchange Server
III. Thực hiện:

1.
Sao lưu Mailbox Database trên Exchange Server cũ

- Copy toàn bộ các File trong thư mục SystemDrive:ProgramsFilesMicrosoftExchange ServerMailboxYour_StorageGroup (Trong bài lab này là First Storage Group) sang một nơi an toàn.

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture001.png

2. Gỡ xác Exchange trên máy Exchange Server và Domain Controller

- Trên máy Exchange Server, vào Control Panel, chọn Add or Remove Programs, gỡ Exchange ra

- Trên máy Domain Controller, sử dụng công cụ ADSI Edit để gỡ các thông tin còn lại của Exchange Server trong Active Directory (để sử dụng ADSI Edit, bạn cần cài đặt bộ công cụ Support Tools bằng cách chạy file SUPTOOLS.MSI trong thư mục SUPPORTTOOLS trên đĩa CD cài đặt Windows Server 2003)

- Vào StartRun, gõ ADSIEDIT.MSC

- Tìm đến khóa CN=Configuration… , bung mục CN=Services, chuột phải vào CN=Exchange, chọn Delete

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/adsi.png

- Khởi động lại máy Domain ControllerExchange Server để hoàn tất quá trình gỡ xác Exchange

3. Cài đặt Exchange Server mới trong Domain có sẵn

Quá trình này tương tự khi bạn cài đặt Exchange Server cũ, bạn cần lưu ý các yêu cầu cài đặt của Exchange Server 2007
- Raise Domain Functional Level lên Native Mode
- Cài đặt IIS và ASP.NET
- Cài .Net Framework 2.0 và fix lỗi
- Cài đặt Microsoft Management Console 3.0
- Cài đặt Windows Power Shell

Bạn có thể tham khảo mô hình cài đặt hướng dẫn step by step tại đây: http://msopenlab.com/index.php?article=89
4. Thay thế Mailbox Database cũ và khôi phục các Mailbox đã bị disconnect

- Mở Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox. Ở màn hình giữa, chuột phải vào Mailbox Database, chọn Dismount Database

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture002.png

-  Tiếp theo, bạn mở cmd, gõ lệnh eseutil /mh “Mailbox Database.edb” để thiết lập các User account trong Mailbox Database về trạng thái “clean shutdown

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture003.png

Lưu ý: Trước khi thực hiện lệnh này, bạn phải chuyển vào thư mục chứa file Mailbox Database.edb

- Quay trở lại Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox. Chuột phải vào Mailbox Database, chọn Properties

- Trong màn hình Mailbox Database Propereties , đánh dấu check vào mục This Database can be overwrite by restore. Sau đó nhấn OK

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture021.png

- Xóa toàn bộ các File trong thư mục SystemDrive:ProgramsFilesMicrosoftExchange ServerMailboxYour_StorageGroup. Trong ví dụ này là First Storage Group

- Sau đó Copy toàn bộ các File đã sao lưu ở bước 1 vào thư mục này

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture005.png

- Quay lại Exchange Management Console, bung mục Server Configuration, chọn Mailbox. Ở màn hình giữa, chuột phải vào Mailbox Database, chọn Mount Database

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture006.png

- Khôi phục các Mailbox Database đã bị Disconnect. Đầu tiên bạn cần kiểm tra trạng thái Mailbox Database. Mở Exchange Management Shell, gõ lệnh sau: Get-MailboxDatabase

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture007.png

- Sau khi hoàn tất, bạn vào  Recipients Configuration, chọn Disconnected Mailbox. Bạn sẽ thấy lần lượt các mailbox bị disconnect

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture009.png

5. Liên kết lại các Disconnected Mailbox vào các User Account có sẵn

- Mở Exchange Management Shell, gõ lệnh:
Get-MailboxStatistics | where {$_.DisconnectDate –ne $null} | Connect-Mailbox –Database “Mailbox Database”

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture017.png

Nhấn Y để xác nhận cho từng User hay nhấn A để xác nhận cho tất cả các User

- Hoàn tất quá trình này, bạn sẽ khôi phục lại tất cả Mailbox và E-Mail cho các User từ Mailbox Database đã sao lưu ở bước 1.

http://nam.nhatnghe.vn/recovermai/picture019.png

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>