Image One

Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 SP1 trên Windows Server 2003 SP2

Image OneTrong bài viết ”Tổng quan Microsoft Exchange Server 2007″ đã giới thiệu với các bạn các tính năng của Exchange Server 2007. Và để sử dụng Microsoft Exchange Server 2007, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách triển khai cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 SP1 trên Windows Server 2003 SP2.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 SP1
2. Tạo Mailbox User
3. Cấu hình và sử dụng Microsoft Outlook 2007
4. Sử dụng Outlook Web Access
II. Chuẩn bị:
Bài lab bao gồm 2 máy:
- Một máy Windows Server 2003 Services Pack 2 đã nâng cấp Domain Controller
- Một máy Windows Server 2003 Service Pack 2 đã join domain (Member Server: cài đặt Exchange trên máy này) 

Thực hiện các yêu cầu AD và software trước khi cài MS Exchange Server 2007 SP1:
- Nâng cấp Native mode

+ Tại máy DC, log on MSOpenlabAdministrator, mở Active Directory Users and Computers, chuột phải Msopenlab.com, chọn Raise Domain Fuctional Level…
C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange�. Chuanbipicture001.jpg
+ Trong ô Select available domain functional level, chọn Windows 2000 native (hoặc Windows Server 2003), nhấn Raise

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange�. Chuanbipicture002.jpg
- Tại máy Member Sever, log on MSOpenLabAdministrator
        + Cài đặt ASP.net và IIS
        + Cài đặt bản vá lỗi WindowsServer2003-KB933360-x86-ENU.exe
        + Cài đặt Microsoft.Net Framework 2.0 SP1 hoặc 3.5
        + Cài đặt Windows Power Shell 1.0

III. Thực hiện:
1. Cài đặt Exchange Server 2007 SP1
- Tại máy Member Sever, log on MSOpenLabAdministrator
- Mở Windows Explorer, vào thư mục chứa source cài đặt Exchange Server 2007, chạy file setup.exe (hoặc cài trực tiếp từ DVD)

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture001.jpg
- Chạy Step 4: Install Microsoft Exchange Server 2007 SP1

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture002.jpg
- Trong hộp thoại Introduction, nhấn Next

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture003.jpg
- Trong hộp thoại License Agreement, chọn I accept the terms in the license agreement 
C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture004.jpg
- Trong hộp thoại Error Reporting, chọn No 

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture005.jpg
- Trong hộp thoại Installation Type, bạn được cung cấp hai cách thức cài đặt: TypicalCustom. Kiểu Typical sẽ cài đặt tất cả các role, ngoại trừ Edge Transport. Nếu muốn tuỳ chỉnh các thành phần cài đặt, bạn nên chọn kiểu Custom. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi vị trí cài đặt tại đây. 

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture006.jpg
- Trong hộp thoại Server Role Selection, đánh dấu chọn 3 mục:
+ Mailbox Role
+ Client Access Role
+ Hub Transport Role
 
C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture007.jpg
- Trong hộp thoại Exchange Organization, giữ nguyên như mặc định, nhấn Next
 
C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture008.jpg
- Trong hộp thoại Client Settings,  Exchange sẽ hỏi trong hệ thống của bạn có máy tính nào đang sử dụng Outlook 2003 hoặc các phiên bản Outlook cũ hơn nào không. Nếu bạn chọn Yes, Exchange sẽ tạo thư mục Public Folder. Nếu bạn chọn No, không có gì xảy ra cả. 

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture009.jpg
- Trong hộp thoại Readiness Checks, Exchange sẽ kiểm tra Server của bạn có sẵn sàng cài đặt hay chưa. Nếu như server của bạn bị lỗi hoặc thiếu file, nút Install sẽ bị mờ đi. Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture010.jpg
- Quá trình cài đặt được diễn ra, Sau khi cài xong, bạn nhấn Finish để kết thúc

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture011.jpg

C:Documents and SettingsXPPRESP3My DocumentsDownloadsCompressedutf-8''hinh cai Exchangehinh cai Exchange1.Cai dat Exchange Serverpicture012.jpg

2. Tạo mailbox user:
- Trong cửa sổ Exchange Management Console, chọn Recipient Confiuration, chuột phải lên Mailbox, chọn New Mailbox…

- Trong tùy chọn Choose Mailbox type, chọn User Mailbox

- Trong hộp thoại  User Type, mục Create Mailbox for, chọn New User

- Trong hộp thoại User Information, bạn điền các thông tin về user (vd: Trong Manh Nguyen)

- Trong hộp thoại Mailbox Setting, khung Mailbox Database, nhấn Browse…
 
- Chọn nơi lưu trữ mailbox database

 
- Trong hộp thoại New Mailbox, nhấn New để bắt đầu tạo mailbox

- Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish

- Tương tự bạn tạo thêm một mailbox mới tên Hieu Dao Duy
 

 
- Lúc này bạn sẽ nhìn thấy ở màn hình console có 3 user: Administrator, Hieu Dao Duy và Trong Manh Nguyen

3. Cấu hình và sử dụng Microsoft Outlook 2007
- Khởi động Microsoft Outlook 2007, trong cửa sổ Startup, nhấn Next
- Trong hộp thoại E-mail Accounts, Outlook hỏi bạn có muốn cấu hình e-mail account hay không? Bạn chọn Yes, sau đó nhấn Next

- Điền vào địa chỉ email, nhấn Next
 
- Cuối cùng nhấn Finish để hoàn tất quá trình cấu hình mail bằng Microsoft Outlook 2007
 
- Nhấn chọn vào biểu tượng New để tiến hành việc gửi mail
 
- Chọn To để xem danh sách Address List

- Chọn User mà bạn muốn gửi mail đến, ví dụ: Hieu Dao Duy, sau đó bên dưới bạn nhấn To

- Tương tự bạn muốn gửi thêm cho user Trong Manh Nguyen, chọn vào user Trong Manh Nguyen và nhấn To

- Điiền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent để gửi mail


4. Sử dụng Outlook Web Access
Outlock Web Access (OWA) là một Module của Microsoft Exchanger Server. Nó cho phép người dùng truy cập và quản trị Mailbox của họ từ xa thông qua Web Browser.
- Mở Internet Explorer, truy cập vào trang https://tên domain của bạn/owa (vd: https://ex.msopenlab.com/owa)

- Add địa chỉ này vào Trusted Web Site

- Giao diện của Microsoft Outlook Web Access hiện ra, bạn nhập tên userpassword (MSOpenLab.comHieu, password: P@ssword)

- Chọn ngôn ngữ và thời gian, sau đó nhấn OK

- Kiểm tra sẽ thấy mail của user Hieu Dao Duy

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>