Image One

Tổng quan về Microsoft Exchange Server 2007

Image OneĐể mở đầu cho loạt bài về Exchange Server 2007. Trong bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn sơ lược về sản phẩm Exchange Server 2007 và những tính năng của các role trong Exchange Server 2007. 

Để mở đầu cho loạt bài về Exchange Server 2007. Trong bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn sơ lược về sản phẩm Exchange Server 2007 và những tính năng của các role trong Exchange Server 2007. 
Server Roles Overviews
Hình 1 – Các loại Server Role trong Exchange Server 2007
Như bạn thấy ở hình trên, Exchange Server 2007 có tất cả 5 role chính:
1. Client Access Server Role
2. Edge Transport Server Role
3. Hub Transport Server Role
4. Mailbox Server Role
5. Unified Messaging Server Role
Để có thể triển khai một hệ thống mail exchange server hoàn chỉnh yêu cầu bạn phải nắm vững khái niệm và chức năng của từng role.

I. Client Access Server Role:

Role này chấp nhận các kết nối từ hệ thống mail Exchange của bạn đến mail clients khác(Non MAPI). Các phần mềm mail clients như Outlook Express và Eudora dùng POP3 hoặc IMAP4 để giao tiếp với Exchange Server. Các thiết bị di động như mobiles, PDA… dùng ActiveSync, POP3 hoặc IMAP4 để giao tiếp với hệ thống Exchange.
Như vậy, chúng ta nhận thấy, bên cạnh việc hỗ trợ MAPI và HTTP clients, Echange Server 2007 còn hỗ trợ POP3 và IMAP4. Theo mặc định thì POP3 và IMAP4 sẽ được cài đặt khi bạn cài Client Access Server Role

II. Edge Transport Server Role:

Edge Transport Server Role là 1 server chuyên dùng trong việc security, có chức năng lọc Anti-Virus và Anti-Spam, nó gần giống như Hub Transport nhưng Edge Transport không có nhiệm vụ vận chuyển mail trong nội bộ mà nó chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ hệ thống Email server. Tất cả mọi e-mail trước khi vào hay ra khỏi hệ thống đều phải qua Edge Transport . Edge Trasport chỉ có thể cài trên một Stand-Alone Server và không thể cài chung với các role khác(Mailbox,Client Access,Hub Transport…)

III. Hub Transport Server Role:

Hub Transport Server Role có nhiệm vụ chính là vận chuyển Email trong hệ thống Exchange. Tại Hub Transport chúng ta có thể cấu hình các email policy ( sửa, thêm, hoặc thay đổi …) trước khi vận chuyển email đi. Những email được gửi ra ngoài Internet đầu tiên sẽ được chuyển tiếp đến Hub Transport, sau đó sẽ qua Edge Transport để lọc Antivirus và Spam, và cuối cùng mới chuyển tiếp ra ngòai Internet.
Như vậy, tóm lại, chúng ta có thể hiểu như sau:
Edge Transport: chịu trách nhiệm vận chuyển email mesage với các hệ thống bên ngoài – đóng vai trò như gateway. (đối ngoại)
Hub Transport: chịu trách nhiệm vận chuyển email message trong nội bộ và chuyển các email message gửi ra ngoài (đối nội+ đối ngoại)

IV. Mailbox Server Role:
Mailbox Server Role chứa tất cả các Mailbox database và Public Folder database. Nó cung cấp những dịch vụ về chính sách địa chỉ email và danh sách địa chỉ dành cho người nhận.

Mailbox server  interactions and protocols
Hình 2 – Mối quan hệ giữa Mailbox Server Role và các Server Role khác
1. Mailbox Server truy cập vào AD để lấy thông tin của đối tượng (Mailbox user….)
2. Hệ thống lưu trữ trên Hub Transport sẽ giữ lá mail này lại.
3. Client Access Server Role gửi yêu cầu từ clients đến Mailbox Server Role, và sau đó lấy dữ liệu từ Mailbox Server Role về.
4. Unified Messaging Server Role sẽ phân loại voice email và thông tin về cho Outlook Voice Access.
5-6. Outlook clients ở trong mạng nội bộ có thể truy cập trực tiếp Mailbox Server để gửi và nhận mail. Outlook Clients ở ngòai Internet có thể truy cập Mailbox server bằng cách dùng RPC over HTTP

V. Unified Messaging Server Role:

Unified Messaging là một chức năng mới trong hệ thống Microsoft Exchange Server 2007. Hỗ trợ e-mail, voice-mail, máy fax, lịch, danh sách các việc cần làm từ bất kỳ thiết bị nào (gồm cả điện thoại).Unified Messaging được xây dựng trong cả hai lĩnh vực: Outlook Voice Access và các khả năng hỗ trợ truy cập không dây.

Outlook Voice Access
Có lẽ thành phần quan trọng nhất đối với người dùng là Outlook Voice Access, một chương trình bổ sung tuyệt vời trong Exchange Server 2007. Chương trình này chủ yếu kết nối dữ liệu từ hộp mailbox Exchange của người dùng với các khả năng lời nói nhúng trong sản phẩm dịch vụ. (Các khả năng lời nói dựa vào phiên bản ‘chì’ của Microsoft Speech Server). Người dùng có thể quay số cổng Exchange, nhập mã số uỷ nhiệm và kết nối với bộ lịch hay thư điện tử trong hộp Inbox. Outlook Voice Access sẽ đọc e-mail, thư trong máy fax, chi tiết lịch, thông tin liên hệ, giống như qua điện thoại.
Chương trình này không phải là giải pháp một chiều. Outlook Voice Access còn trả lời các câu lệnh bằng lời, giống như một người thư ký tự động tận tuỵ. Chẳng hạn chuyến bay của bạn bị trễ hai tiếng, bạn có thể nói với Outlook Voice Access qua điện thoại, nó sẽ thông báo với khách hàng đang đợi bạn sắp xếp lại cuộc gặp trễ sau hai tiếng.
Bạn cũng có thể gọi vào và xoá chương trình làm việc trong một khoảng thời gian nhất định hoặc toàn bộ một ngày. Exchange sẽ cho phép người tham gia buổi gặp gỡ biết sự vắng mặt của bạn bằng kiểu giải thích qua âm thanh. Bạn vẫn có thể thực hiện các chức năng quản lý mailbox thông thường như trả lời và xoá thư qua điện thoại từ bất cứ địa điểm nào.

Tương thích và các khả năng không dây
Người dùng thiết bị Windows Mobile cơ sở sẽ hứng thú với quyền truy cập tăng và tốc độ thực thi tốt hơn. Tính năng trong Windows Mobile được đồng bộ hoá với hộp mailbox của Exchange Server 2007, platform ActiveSync được nâng cấp. Microsoft đăng ký bản quyền ActiveSync trước các hãng điện thoại di động khác. Mục đích của công ty là tạo ra khả năng đồng bộ Exchange với các platform thiết bị, không chỉ của Windows Mobile. 
Overview of Exchange  Unified Messaging Topology

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>