fixit_logo_site

Fix it Center: Công cụ tự động tìm kiếm và sửa chữa các vấn đề của máy tính và thiết bị

Microsoft Fix it center bao gồm các công cụ sửa chữa trợ giúp bạn phát hiện các vấn đề trên máy tính và giải quyết các lỗi theo yêu cầu của bạn hoặc sửa các lỗi một cách chủ động

Truy cập http://fixitcenter.support.microsoft.com/Portal để kiểm tra và sửa lỗi cho máy tính của bạn.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>