windowslive

Giải Pháp Mail và Instant Messaging với Windows Live Custom Domains

Để triển khai hệ thống e-mail với tên miền riêng, chúng ta có các giải phải như: Mail Online, Mail Offline, hoặc giải pháp có chi phí “mềm” hơn như Google Application.
 
Và để phục vụ cho nhu cầu Instant Messaging, chúng ta thường sử dụng Yahoo Messenger, Hotmail, Live Messenger… Nhưng nếu hệ thống chúng ta có nhu cầu sử dụng Instant Messaging với tên miền riêng thì thông thừong chúng ta phải triển khai Micosoft Office Communication 2007…
 
Mục đích của bài viết này là chúng tôi sẽ trình bài cách triển khai hệ thống Mail và Instant Messaging bằng dịch vụ Windows Live Custom Domains với tên miền riêng và có chi phí không đáng kể.


 
Bài lab bao gồm các bước:
1. Đăng ký Windows Live Custom Domain
2. Cấu hình DNS Record trên Internet Domain
3. Tạo E-mail Account
4. Kiểm tra gởi và nhận E-mail
5. Instant Messaging với Windows Live Messenger
6. Đưa giao diện Account Sign-Up lên Web Site
 
II. Chuẩn bị
Đăng ký một Internet Domain Name, ví dụ: MSOpenLab.com. Các bạn có thể tham khảo cách đăng ký Internet Domain Name tại http://msopenlab.com/index.php?article=73
 
III. Thực hiện
1. Đăng ký Windows Live Custom Domain
- Mở Internet Explorer, truy cập địa chỉ http://domains.live.com. Trong trang Windows Live Admin Center, chọn Get Started

 
- Trong trang Create a Windows Live experience for your domain, nhập msopenlab vào ô Provide your domain name, chọn No mail for my domain (you can add mail later), chọn Continue
 
 
- Cửa sổ Assign a domain administrator, chọn Create a new Windows Live ID in your domain, chọn Continue
 
 
- Cửa sổ Sign up for Windows Live, nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn I accept

 
- Cửa sổ Review settings and accept agreement, chọn I Accept

 
- Trong cửa sổ Administrator status, ghi nhớ lại tất cả các thông tin liên quan tới MX record, Sender ID để cấu hình DNS record trong bước tiếp theo.
 
 
2. Cấu hình DNS Record trên Internet Domain
 
- Đăng nhập vào CPanel quản lý Internet Domain Name
 
 
- Trong cửa sổ Cpanel quản lý Internet Domain Name, tạo các DNS record như trong hình bên dưới
Lưu ý: Thông số của các DNS record phải chính xác với thông số được Windows Live Custom Domains cung cấp ở bước 1
 
 
 
 
 
 
 
- Quay lại trang http://domains.live.com, Trong trong Domain settings, kiểm tra tình trạng của domain đã được Active
 
 
3. Tạo E-mail Account
- Đăng nhập vào trang http://domains.live.com . Vào mục quản lý domain MSOpenLab.com, chọn Member accounts, chọn Add
 
- Tạo một E-mail Account Support@msopenlab.com
 
 
- Tương tự, tạo các E-mail Account cần thiết
 
 
4. Kiểm tra gởi và nhận E-mail
- Mở Internet Explorer, truy cập địa chỉ http://mail.msopenlab.com . Đăng nhập bằng Account support@msopenlab.com 

 
 
- Trong cửa sổ Windows Live Hotmail, chọn New, gởi mail tới địa chỉ Deepblue_sec@yahoo.com
 
 
- Truy cập địa chỉ http://mail.yahoo.com, đăng nhập account Deepblue_sec@yahoo.com , kiểm tra nhận được e-mail gởi từ Support@msopenlab.com 

 
- Dùng account mail yahoo.com, reply mail cho support@msopenlab.com
 
 
- Quay lại account mail support@msopenlab.com , kiểm tra nhận được mail trả lời từ Deepblue_sec@yahoo.com 

 
5.  Instant Messaging với Windows Live Messenger
- Mở Windows Live Messenger, đăng nhập bằng account Support@msopenlab.com
Các bạn có thể download và cài đặt Windows Live Messenger tại http://get.live.com/messenger/config
 
- Kiểm tra đăng nhập thanh công Windows Live Messenger. Trong cửa sổ Windows Live Messenger chọn biểu tượng Add Contact

 
- Trong hộp thoại Add a Contact, nhập Deepblue_sec@yahoo.com vào ô Instant Messaging Address, nhập Deepblue_sec vào ô Nickname, chọn Add contact

 
- Trong cửa sổ Yahoo Messenger, chọn Allow this person to add me and see when I am online để add Support@msopenlab.com vào Messenger List

 
- Kiểm tra 2 account Support@msopenlab.comDeepblue_sec@yahoo.com đã chat được với nhau
 
 
6. Đưa giao diện Account Sign-Up lên Web Site
Bật chức năng Open membership để cho phép đăng ký miễn phí account mail @msopenlab.com
- Truy cập vào địa chỉ http://domains.live.com, đăng nhập vào account Support@msopenlab.com . Trong cửa sổ Windows Live Admin Center, vào Open membership, chọn Setting, chọn Turn open membership on.
 
- Trong cửa sổ Windows Live Admin Center, chọn Sign-up module để tạo giao diện đăng ký Account Mail
 
 
- Copy đoạn code của Sign-up Module

 
Chèn đoạn Code Sign-up Module và source website của bạn
Lưu ý: Trong bài viết này chúng tôi chèn đoạn Code này vào website http://msopenlab.com
 
 
- Truy cập http://msopenlab.com , kiểm tra có giao diện đăng ký e-mail account @msopenlab.com. Chọn Sign-up nếu bạn cần đăng ký một e-mail account @msopenlab.com
 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>