videologo

Video: Cài đặt và quản lý Active Directory trên Windows Server 2008

Trong bộ bài viết “Active Directory-Giải pháp quản lý tập trung cho mô hình mạng doanh nghệp” chúng tôi đã giới thiệu với các bạn cách triển khai cài đặt và quản lý Active Directory trên Windows Server 2008. Để thuận tiện hơn cho việc triển khai các bạn có thể tham khảo thêm các Demo Lab “Cài đặt và quản lý Active Directory trên Windows Server 2008″


1. Cài đặt Active Directory

    a. Cài đặt Primary Domain Controller

    b. Cài đặt Additional Domain Controller

2. Triển khai Group Policy Object (GPO)

    a. Chỉnh Security Policy

    b. Tạo OU và User Account

    c. GPO-Ẩn Network

    d. GPO-Turn Of Auto Play

    e. GPO-Home Page

    f.  GPO-Deploy Software

    g. GPO-Phủ Định

    h. Block Inheritance

    i. Enforce

    j. Ưu tiên IT1 không ảnh hưởng GPO

3. Quản lý Operation Master Roles

    a. Transfer Operation Master Roles

    b. Seizing Operation Master Roles

4. Triển Khai Multiple Domain, Tree

    a. Tạo Child Domain

    b. Tạo Domain Tree

5. Chia Site và Cài đặt Read Only Domain Controller 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>