Video: Office Communication Server 2007 Simple Deployments

Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007, phiên bản tiếp theo của Microsoft Office Live Communications Server (LCS) 2005,  OCS 2007 hỗ trợ các tính năng truyền thông đa phương tiện như: instant messaging, conferencing, và enterprise voice.

Nhằm mục đích giới thiệu tới các bạn các tính năng cơ bản của Office Communications Server (OCS) 2007, chúng tôi đã thực hiện bài Demo Lab: Cài đặt và cấu hình Office Communications Server 2007 (Mô hình OCS trong nội bộ). Các bạn quan tâm xin vui lòng download các Demo Lab bên dưới

Các bạn có thể tham khảo thêm các tính năng của OCS 2007 tại các website sau:

http://www.microsoft.com/vietnam/products/uc/communications_server.aspx 
http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/default.aspx 

I. Chuẩn bị:

Mô hình lab gồm 2 máy:
Máy 1: Windows Server 2003 Domain Controller, Exchange Server 2007, CA Server
Máy 2: Windows Server 2003 Member Server, OCS 2007 Stardard Edition

II. Thực hiện:

1. Tạo DNS SVR Record

2. Mở rộng Active Directory Schema

3. Xin Digital Certificate cho OCS Server

4. Cài đặt OCS 2007 Standard Edition

5. Cài đặt Office Communicator và sử dụng Instant Messaging

6. Cấu hình Conferencing

7. Cài đặt Live Meeting

8. Sử dụng Conferencing và Schedule Live Meeting

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>