synlogo

Đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft SyncToy


SynToy là 1 phần mềm miễn phí do Microsoft phát triển, có chức năng đồng bộ hóa, sao chép và sao lưu dữ liệu giữa các thư mục. Cụ thể, các bạn có thể đồng bộ dữ liệu của 2 folder nằm ở 2 ổ đĩa, giữa máy tính và ổ đĩa USB, giữa 2 máy tính…


Để cài đặt SyncToy 2.1 yêu cầu các bạn phải cài đặt Microsoft .NET Frameworks V2.0

Link download:

- Microsoft .NET Frameworks

- SynToySetup 2.1_32bit

- SynToySetup 2.1_64bit

 


 

 Giao diện cài đặt và sử dụng rất đơn giản 

 

 

 

 

Chỉ cần chỉ định đường dẫn của 2 thư mục cần đồng bộ hóa

 

 

 

 

 Nhiều chế độ đồng bộ hóa để phù hợp với nhu cầu của các bạn

 

 

 

Đồng bộ hóa dữ liệu tức thời hoặc thiết lập đồng bộ hóa tự động theo lịch trình định sẵn

 

 

 

 

Đơn giản giám sát đuơc những dữ liệu được đồng bộ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>