alt

Physical Address Extension-Tận dụng tối đa dung lượng RAM trên bộ vi xử lý 32bit

alt     Physical Address Extension (PAE) là tính năng xử lý cho phép bộ vi xử lý x86 có thể truy cập vào bộ nhớ vật lý nhiều hơn 4GB trên các phiên bản có hỗ trợ của Windows. Một số phiên bản Windows Server 32-bit có thể sử dụng PAE để truy cập lên đến 64GB hoặc 128GB RAM tùy thuộc vào kích thướt địa chỉ vật lý của bộ vi xử lý.

 

Các hệ điều hành có hỗ trợ PAE :
alt

 Tuy nhiên không phải khi kích hoạt PAE thì hệ điều hành của bạn có thể nhận tối đa bộ nhớ gắn vào máy tính, tùy vào hệ điều hành windows mà hệ thống có thể truy cập vào bộ nhớ vật lý.

Giới hạn bộ nhớ vật lý : Windows 7

Phiên bản

Giới hạn của Windows 32-bit

Giới hạn của Windows 64-bit

Windows 7 Ultimate

4 GB

192 GB

Windows 7 Enterprise

4 GB

192 GB

Windows 7 Professional

4 GB

192 GB

Windows 7 Home Premium

4 GB

16 GB

Windows 7 Home Basic

4 GB

8 GB

Windows 7 Starter

2 GB

2 GB

 Giới hạn bộ nhớ vật : Windows Server 2008 R2

Phiên bản

Giới hạn của Windows 64-bit

Windows Server 2008 R2 DataCenter

2 TB

Windows Server 2008 R2 Enterprise

2 TB

Windows Server 2008 R2 for Itanium-Base Systems

2 TB

Windows Server 2008 R2 Foundation

8 GB

Windows Server 2008 R2 Standard

32 GB

Windows HPC Server 2008 R2

128 GB

Windows Web Server 2008 R2

32 GB

     Thông tin chi tiết các hệ điều hành hỗ trợ : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778%28VS.85%29.aspx

    Kích hoạt Physical Address Extension (PAE):

        1.Đối với Windows XP hoặc Windows Server 2003 ta thêm vào file Boot.ini : /PAE alt

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Đối với Windows 7 hoặc Windows Server 2008 ta dùng BCDEdit /set

Trong bài lab này tôi thực hiện trên máy chủ cài đặt Windows Server 2008 Enterprise 32-bit, bộ nhớ 8GB.

alt

 Kiểm tra hoạt động bộ nhớ trong Task Manager chỉ nhận 3,3GB.

alt

 Kích hoạt PAE

Chọn Start, chọn Run nhập vào cmd. Chọn OK.

alt

 Kiểm tra Windows Boot Looder

Nhập vào BCDEdit /v

alt

 Phần Windows Boot Looder, Copy dòng identifier.

alt

 Nhập vào BCDEdit /set {ID} PAE ForceEnable

alt

 Bật PAE thành công.

alt

 Khởi động lại máy tính, sau đó kiểm tra.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kết thúc.

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>