LogoSymantec

Symantec Endpoint Protection Manager – Giải pháp phòng chống Virus cho mô hình mạng doanh nghiệp – Phần 2: Triển khai Symantec Endpoint Protection 11.0.6

Các sản phẩm phòng chống virus của hãng Symantec được biết đến rất nhiều nhờ những phiên bản dạng server-client, những phiên bản dạng này đem lại sự tiện lợi trong việc việc quản lý cũng như cài đặt phần mềm chống virus. Bạn có thể ngồi 1 vị trí nhất định trong hệ thống xem xét hoạt động của máy client, tình trạng cập nhật virus, hay có thể cài đặt từ xa cho 1 máy tính mới gia nhập vào hệ thống chỉ với vài thao tác.

Trong phần 2 này chúng tôi sẽ trình bày cách cài đặt đơn giản và hiệu quả nhất của  Sysmatec Endpoint Protection Manager phiên bản 11.0.6.

I.  Mô hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Chuẩn bị:

- 1 PC Windows Server 2008 R2 : Domain Controller.

- 1 PC Windows Server 2008 R2: Symantec Endpoint Server (dùng cài đặt Sysmatec Endpoint Protection Manager).

-1 PC Windows 7 : Symantec Endpoint  Client.

- Các máy tính đã join domain, tắt windows firewall.

 • Yêu cầu cài đặt:

 

Component

 

32-bit

 

64-bit

 

Bộ vi xử lý

 

1 GHz Intel Pentium III

 

 • 2 GHz cho Small Business Server 2008 Premium Edition.
 • 2.5 GHz cho Essential Business Server 2008 Premium Edition.

1 GHz trên x64 chỉ làm việc với bộ xử lý:

·        Intel Xeon với Intel EM64T

·        Intel Pentium IV với EM64T

·        AMD 64-Bit Opteron

·        AMD 64-Bit Athlon

Note:  Không hỗ trợ Itanium.

 

Hệ điều hành

 

Hỗ trợ các hệ điều hành sau:

 • Windows 2000 Server/ Advanced Server/ Datacenter Server SP3 trở lên.
 • Windows XP Professional từ SP1 trở lên. (có một số hạn chế nhất định).
 • Windows Server 2003 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Datacenter Edition/ Storage Edition/ Web Edition
 • Windows Small Business Server 2000/ Windows Small Business Server 2003
 • Windows Server 2008 Standard/Windows Server 2008 Enterprise/Windows Server 2008 Datacenter / Windows Web Server 2008

 

 

Hỗ trợ các hệ điều hành sau:

 • Windows XP Professional từ SP1 trở lên. (có một số hạn chế nhất định).
 • Windows Server 2003 Standard Edition/ Enterprise Edition/ Datacenter Edition/ Storage Edition
 • Windows Server 2008 Standard/ Windows Server 2008 Enterprise/ Windows Server 2008 Datacenter / Windows Web Server 2008 (bao gồm phiên bản R2)
 • Windows Essential Business Server 2008 Standard Edition/ Windows Essential Business Server 2008 Premium Edition (bao gồm phiên bản R2)
 • Windows Small Business Server 2008 Standard Edition/Windows Small Business Server 2008 Premium Edition (bao gồm phiên bản R2)

 

Bộ nhớ

 

 

Tối thiểu 1GB RAM (khuyến cáo 2 – 4 GB)

 

 • Tối thiểu 1GB RAM (khuyến cáo 2 – 4 GB)
 • Tối thiểu 4GB RAM cho các phiên bản Windows Small Business Server 2008 và Windows Essential Business Server 2008.

 

 

Đĩa cứng

 

4GB cho server và 4GB cho cơ sở dữ liệu.

 

 • 4GB cho server và 4GB cho cơ sở dữ liệu.
 • Small Business Server 2008: cần dung lượng 60GB.
 • Essential Business Server 2008: cần dung lượng 45GB

 

Độ phân giải

 

VGA (1024×768) trở lên.

 

VGA (1024×768) trở lên.

 

Cơ sở dữ liệu

 

 

Trong quá trình cài đặt Sysmatec Endpoint Protection, chương trình sẽ cài đặt cơ sở dữ liệu thêm vào cho hệ thống.

Ngoài ra bạn có thể cài các phiên bản SQL Server:

 • Microsoft SQL Server 2000 SP 4 trở lên
 • Microsoft SQL Server 2005 SP 2
 • Microsoft SQL Server 2008

 

 

Trong quá trình cài đặt Sysmatec Endpoint Protection, chương trình sẽ cài đặt cơ sở dữ liệu thêm vào cho hệ thống.

Ngoài ra bạn có thể cài các phiên bản SQL Server:

 • Microsoft SQL Server 2000 SP 3 trở lên
 • Microsoft SQL Server 2005 SP 2
 • Microsoft SQL Server 2008

 

 

Yêu cầu thêm

 

Bạn phải cài thêm

 • Internet Information Services server 5.0 trở lên
 • Internet Information Services 7.0 trở lên (Windows Server 2008), CGI,ASP.net, and IIS 6.0 Management Compatibility
 • Internet Explorer 6.0 trở lên

·        Static IP address

 

Bạn phải cài thêm

 • Internet Information Services server 5.0 trở lên
 • Internet Information Services 7.0 trở lên (Windows Server 2008), CGI,ASP.net, and IIS 6.0 Management Compatibility
 • Internet Explorer 6.0 trở lên
 • Static IP address

 

 

 • Các bước thực hiện:

- Cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.6

- Triển khai cài đặt từ xa cho client.

 

III. Thực hiện:

1. Cài đặt Sysmatec Endpoint Protection 11.0.6

Mở source cài đặt chạy file Setup.exe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Symantec Endpoint Protection Installation Program, chọn Install Symatec Endpoint Protection Manager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Wellcome to the Install Wizard for Symantec Endpoint Protection Manager, chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại License Agreement, chọn I accept the term in the license agreement. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Destination Folder, chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Select Web Site, chọn cấu hình mặc định. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Ready to Install the Program, chọn Install.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình cài đặt diễn ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Install wizard Completed, chọn Finish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Welcome to the Management Server Configuration Wizard, chọn Advanced. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp thoại Approximately how many computer… Chọn Between 100 and 500. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại What would you like to do, chọn Install my first site. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Specify the server name… Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại What do you want to name this site , chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp thoại The management server and client computer… Nhập thông tin vào 2 khung Create encryption passwordConfirm encryption password. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp thoại Select the type of database you want to use. Chọn Embedded database. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp thoại Create a system administrator account… Nhập vào mật khẩu đăng nhập vào công cụ quản lý. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp thoại Data Collection. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Management Server Configuration Wizard Completed, chọn No. Chọn Finish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sau khi cài xong, xuất hiện màn hình đăng nhập Symantec Endpoint Protection Manager.

Nhập vào thông tin đăng nhập chọn OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn tất quá trình cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Triển khai cài đặt từ xa cho client

Chọn Start, chọn All Programs. Chọn Migration and Deployment Wizard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hộp thoại Welcome to the Migration and Deployment Wizard

 Hộp thoại What would you like to do. Chọn Deploy the Windows client. Chọn Next.

Hộp thoại Specify the name of a new… Nhập vào MSOpenlab_siteA. Chọn Next.

Hộp thoại Select features to include. Chọn Next.

Hộp thoại đánh dấu chọn 32-bit Client Install Package. Chọn Browse…

Chọn vào nơi chứa package cho client. Chọn OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra xong chọn Next.

Hộp thoại Now that client install package have… Chọn Yes. Chọn Finish.

 

 

 

 

 

 

 

Chọn vào client, chọn Add

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập vào thông tin chứng thực. Chọn OK

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra đã Add qua và chọn Finish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khai triển khai xong chọn Close.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn Yes để xem thông tin triển khai.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra trên client đã được cài đặt Symantec Endpoint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên máy client chọn Restart Now để cập nhật đầy đủ thông tin từ server.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở Symantec Endpoint Protection Manager Console,chọn vào Clients, chọn vào MSOpenlab_siteA. Kiểm tra đã có client vừa cài đặt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kết thúc

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>