W2012-Installation-015

Cài đặt Windows Server 2012

Windows Server 2012 hệ điều hành dành cho máy chủ mới nhất của Microsoft ra mắt tháng 9 năm 2012. Bài viết này hướng dẫn cài đặt Windows server 2012

1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2012 vào máy , chọn Next

2. Chọn Install now

3. Nhập Product key chọn Next

(Tùy theo phiên bản Windows server 2012 Standard hoặc Windows server 2012 Datacenter sẽ có key khác nhau)

4. Bài viết này đã nhập key Windows server 2012 phiên bản Datacenter , chọn phiên bản có giao diện đồ họa, chọn Next

5. Chọn như hình, chọn Next

6. Chọn như hình, chọn Next

7. Chọn nơi cài đặt, chọn Next

8. Quá trình cài đặt diễn ra

9. Cài đặt xong, máy khởi động lại

11. Bấm Ctrl-Alt-Del để login

12. Hệ thống yêu cầu đặt password cho tài khoản administrator , chọn OK

13. Nhập password 2 lần , nhấn Enter

14. Password đã được đặt thành công, chọn OK

15. Giao diện quản lý (Server Manager) của Windows Server 2012

suthuc – MCT

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>