1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Symantec Endpoint Protection Manager - Giải pháp phòng chống Virus cho mô hình mạng doanh nghiệp - Phần 3: LiveUpdate Administrator

Email

Viết bởi Tô Hoàng Nhã Thứ hai, 04 Tháng 10 2010 16:18


Symantec LiveUpdate Administrator là chương trình được quản lý trên giao diện Web, cho phép chúng ta quản lý cập nhật symantec trên nhiều máy chủ Central LiveUpdate trong mạng nội bộ (hay được gọi là Distribution Center). Khi sử dụng LiveUpdate Administrator, các chương trình cập nhật mới  được tải về trên máy chủ và lưu tại thư mục Manage Updates, sau đó các chương trình cập nhật mới được gửi đến máy chủ phân phối sản phẩm (distribution center). Từ các máy chủ này những chương trình cập nhật mới sẽ được client tải về cài đặt vào máy tính. Ngoài ra bạn có thể lập lịch trên máy chủ để tải về các chương trình cập nhật mới và phân phối chúng.

I. Mô hình và chuẩn bi:

Bài lab thực hiện theo mô hình ở phần 2 của loạt bài viết, vì trong môi trường test nên Symantec LiveUpdate Administrator cũng sẽ được cài trên Symantec Endpoint Protection Server.

Mô hình:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị:

- 1 PC Windows Server 2008 R2 : Domain Controller.

- 1 PC Windows Server 2008 R2: đã cài đặt Symantec Endpoint Server sẽ cài thêm LiveUpdate Administrator.

-1 PC Windows 7 : Symantec Endpoint Client.

- Các máy tính đã join domain, tắt Windows firewall.

Yêu cầu cài đặt:

  • Phần mềm :

- Windows 2000 Server hoặc Advanced Server SP4 trở lên.

- Windows 2003 Server hoặc Advanced Server SP2 trở lên.

- Windows XP Professional SP3.(Không hỗ trợ Windows XP 64-Bit)

- Windows Vista

- Windows 2008.

- Java ™ Runtime Enviroment (JRE) 1.6

- Internet Exploree 6.0, Internet Exploree 7.0, Firefox 3.0/3.1

  • Phần cứng:

- Đĩa cứng trống 150MB cho Symantec LiveUpdate Administrator, JRE…

- 5GB đĩa cứng trống cho thư mục Manage Update.

Các bước thực hiện:

- Cài đặt LiveUpdate Administrator.

- Cấu hình LiveUpdate cập nhật tự động và phân phối.

 II. Thực hiện:

1. Cài đặt LiveUpdate Administrator

Mở source cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.6 vào Tools, vào LiveUpdate.

Chọn vào LUAESD, chuột phải Run as administrator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Welcome to InstallShield Wizard… Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại License Agreement, chọn I accept the term in the licesen agreement. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Destination Folder, chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại User Setup, nhập vào thông số cần thiết. Chọn Next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Ready to Install the Program, chọn Install.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộp thoại Installation Complated Successfully, chọn Finish.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở LiveUpdate Administrator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cài đặt thành công Symantec LiveUpdate Adminsitrator.

 

2. Cấu hình LiveUpdate cập nhật tự động và phân phối

Đăng nhập Symantec LiveUpdate Administrator.

Đang nhập thành công giao diện cấu hình Symantec LiveUpdate Admnistrator.

Chọn vào Tab Configure, phần My Symantec Products. Chọn Add New Products.

Khung Product line chọn vào Symantec Endpoint Protection.

Khung All Products, đánh dấu chọn ô Symantec Endpoint Protection v11.0 English. Chọn OK.

Kiểm tra đã thêm vào thành công sản phẩm muốn tải về.

Chọn vào Source Servers, cấu hình cập nhật từ site Symantec bên ngoài. (FTP hoặc HTTP)

Nếu hệ thống mạng sử dụng Proxy server thì chúng ta cũng chỉnh sửa trong phần Source Servers.

Chọn vào Distribution Centers. Chọn Default Production Distribution Center, chọn Edit.

Product List chọn Add.

Chọn All Products, chọn OK.

Chọn OK.

Làm tương tự với Default Testing Distribution Center.

Chọn vào Tab Download & Distribute. Chọn Add Download.

Đặt tên vào khung Download Schedule name. Khung Select Products chọn Add.

Chọn vào All Products. Chọn Add.

Kiểm tra trong Select Products đã có Symantec Endpoint Protection v11.0 English.

Khung Select Schedule cấu hình lịch cập nhật, chọn Daily – 11.PM – 40min.

Chọn OK.

Kiểm tra đã lưu cấu hình.

Chọn Add Distribution. Làm tương tự như bên trên.

Bạn có thể đợi đến thời gian đã cấu hình hoặc chọn Run Now để kiểm tra.


Kiểm tra những sản phẩm đã được download tại Activity Monitor, phần Details.

 

Kết thúc.

 

                Authors

                 .

MSOPENLAB'S TEAM

Trần Thủy Hoàng

Founder

Contact Info:
tranthuyhoang@msopenlab.com

Đào Duy Hiếu

IT Manager

I has worked as an IT Manager. I has eight years of experience in the field networking, security, and Microsoft Technologies. Skilled in multiple operating systems and leading software applications. I has achieved/gotten a lot of certifications including MCITP, MCSA/MCSE Security, MCTS, MCAD, MCPS, MCNPS, CCNA, JNCIS, JNCIA, CIW Security, SECURITY+, LINUX+ and CEH. I am honoured that MICROSOFT corporation has chosen and offered a MVP award title reward to me.

Contact Info:
daoduyhieu@msopenlab.com

0919.513.471

Nguyễn Mạnh Trọng

Senior Sharepoint Consultant


Trong is a Managing Consultant for NHAT NGHE ICT TRAINING CENTER. Trong has certifications including MCSE+Security, MCSA, MCTS, MCITP, CCNA and Linux+. He wants to share Microsoft Technologies to all.

Contact Info:
nguyenmanhtrong@msopenlab.com

0949.07.08.99

Tô Hoàng Nhã

Enterprise Administrator

Nha work as Enterprise Network Architect for ZuelligPharma Vietnam and ISO 27001 Consultant of Vinastar Consulting. His specialization, besides management in general, specifically includes the Microsoft Infrastructure product range including Hyper-V. Nha has certifications including MCSE+Security, MCSA, MCTS, MCITP, Lead Auditor ISO/IEC 27001:2005, Google Analytics, Backup Academy, Cloud University...

Contact Info:
tohoangnha@msopenlab.com

0917.336.171

Sử Trí Thức

IT Department

With over 11 years of experience in computer networking and security at Petrolimex SAIGON and over 10 years teaching at NHAT NGHE ICT TRAINING CENTER, Thuc has devoted all efforts to the community. Although Thuc now is the deputy manager of IT Department and no longer a technical expert, he still wants to share all of his knowledge with everybody forever and forever.

Contact Info:
sutrithuc@msopenlab.com


Blog.

1. Security

     Friends on Facebook